• Żelazo. część 2

  15/12/2020

  Laktoferyna wytwarzana jest głównie przez komórki nabłonkowe błon śluzowych i granulocyty obojętnochłonne. Występuje w siarze i w pierwszym mleku. Laktoferyna pełni funkcje ochronne w płynach ustrojowych, tj:. we łzach, ślinie i wydzielinie dróg oddechowych. Ma bardzo duże powinoiwactwo do żelaza, dzięki czemu ogranicza możliwość infekcji bakteryjnych (bakteria do życia i rozwoju potrzebuje żelaza).

  Laktoferyna chrni nasz organizm przed wirusami RNA i DNA. Do inwazji wirusowej dochodzi dzięki połączeniu receptora wirusa ze swoistym receptorem komórki (występują w nim białkowe struktury glikozoaminoglikanów), przez który wirus dostaje się do wnętrza komórek gospodarza. Laktoferyna blokuje te receptory utrudniąc wirusom wniknięcie do wnętrza komórki i rozwój infekcji wirusowej.

  Laktoferyna oddziaływuje na ściany komórkowe grzy-bów, destabilizując ich spójość i strukturę. W wilu doniesieniach naukowych wykazanoi, iż suplementacja laktoferyną ograniczała możliwość zakażenia grzybiczego.

  Czyli: laktoferynie przypisuje się działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, immunomodulacyjne, przeciwnowotworowe oraz wiele innych.

  Laktoferyna w osoczu pełni wiele istotnych funkcji, m. in.: ma wpływ na agregacje neutrocytów, supresję produkcji przeciwciał, inhibicje wytwarzania CSF. Laktoferyna wspiera mechanizmy transportu żelaza, regulując gospodarkę żelazową. Wykazano, iż laktoferyna jest ważnym czynnikiem w mechanizmach regulujących procesy regeneracji nabłonka jelitowego.

  Laktoferyna i ferrytyna należą do białek klasy transferyn, czyli transporterów żelaza.

  Ferrytyna jest białkiem wykazującym swoistość narządową przez co bierze
  udział w mechanizmie magazynowania i uwalniania żelaza. Ferrytyna
  jest sferyczną cząsteczką białkową zbudowaną z 24 podjednostek
  polipeptydowych, we wnętrzu której znajduje się około 2000 atomów
  żelaza w postaci fosforylowego związku hydroksy-żelazowego.
  Ferrytyna jest rozpuszczalna w środowisku wodnym i dlatego pełni
  funkcję zarówno magazynu żelaza jak detoksykacji cytozolu.

  Opisano trzy typy struktur ferrytyny: lekką (L), ciężką (H) i glikozylowaną (G). Forma L znajduje się przede wszystkim we wątrobie, śledzionie i łożysku, czyli w tkankach magazynujących
  duże ilości żelaza. Ferrytyna H występuje w komórkach serca,
  nerek, erytrocytach, limfocytach i monocytach. Stwierdzono jej
  obecność w komórkach nowotworowych. Ferrytyna G występuje jedynie
  w płynach zewnątrzkomórkowych. Ferrytyna H ma większe
  powinowactwo do żelaza od formy L. Wiązanie żelaza cząsteczce
  ferrytyny przebiega po uprzednim utlenieniu Fe+2 do Fe+3. Temu
  procesowi towarzyszy powstawanie reaktywnych form tlenu (rodników),
  które mogą powstawać jedynie we wnętrzu cząsteczki ferrytyny.
  Otoczka białkowa zabezpiecza struktury wewnątrzkomórkowe przed
  toksycznym działaniem wolnych rodników.

  W okresach niedoboru żelaza następuje mobilizacja żelaza z
  ferrytyny. Aby „odzyskać” wolne żelazo z ferrytyny konieczne są
  związki posiadające potencjał redukujący Fe+3 do Fe+2. Rolę
  reduktorów mogą pełnić tiole, flawoenzymy i anionorodnik
  ponadtlenkowy. Wymagana jest również obecność związków
  chelatujących, które wiążąc żelazo tworzą „pulę pośrednią”.
  Proces uwalniana żelaza z ferrytyny jest bardzo złożony.
  Prawdopodobnie uczestniczy w nim również apoferrytyna.

  Równowaga pomiędzy żelazem puli pośredniej i żelazem związanym
  z białkami decyduje o nasileniu generacji wolnych rodników
  (reaktywnych form tlenu) w reakcjach Fentona i peroksydacji
  lipidowej. Najbardziej niebezpieczny rodnik hydroksylowy może
  niszczyć struktury komórkowe prowadząc do licznych patologii.
  Szczególnie niebezpieczne jest pojawienie się zbyt dużej ilości
  żelaza w puli pośredniej w samoistnej hemochromatozie.

  Wolne rodniki niszczą strukturę białkową ferrytyny i prawdopodobnie w ten sposób powstaje hemosyderyna. Żelazo uwięzione w hemosyderynie
  nie może być powtórnie wykorzystane przez organizm. Jednak
  hemosyderyna wiążąc trwale żelazo zabezpiecza organizm przed
  generacją reaktywnych form tlenu. Na podstawie powyższego pomiędzy
  możliwością generowania wolnych rodników a przemianą żelaza i
  transferyny istnieje dynamiczna równowaga, której stan decyduje o
  właściwej przemianie żelaza jak o potencjale antyoksydacyjnym
  ustroju.

  W surowicy występuje jedynie podjednostka ferrytyny L, która zawiera najmniej Fe+3. Jest ona uwalniana przez komórki układu
  siateczkowo-śródbłonkowego. Zawartość ferrytyny w osoczu
  odzwierciedla stan zmagazynowanego żelaza w organizmie. Oznaczania
  ilości ferrytyny jest ważnym parametrem oceniającym gospodarkę
  żelaza. Umożliwia wykrycie przed i utajone stany niedoboru żelaza.
  Oznaczanie ferrytyny jest przydatne w różnicowaniu niedokrwistości
  na tle rzeczywistego niedoboru od niedokrwistości objawowych (stany
  zapalne, nowotwory). Do oceny niedokrwistości przyjęto następujące
  wskaźniki:

  zelazo-wyniki-krwi.jpg

  W piśmiennictwie przyjmuje się dość rozbieżne wartości referencyjne ferrytyny: 20 – 250 mcg/L (mężczyźni); 12 – 125 mcg/L (kobiety).


  Stężenie ferrytyny w surowicy jest bardzo małe, dlatego oznaczane jest ona testami ELISA., w połączeniu z oznaczeniem spektro-fluorymetrycznym.
  Ta technika oznaczania nie jest ogólnie dostępna, dlatego dobrą alternatywą jest analiza pierwiastkowa włosów. Ilość żelaza we włosach ilustruje żelazo z puli komórkowej. Dzięki oznaczaniu innych biopierwiastków, (tj. miedzi, kobaltu) możemy ocenić stan przemiany żelaza.

  Niedobór żelaza powoduje wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych jak; spadek sprawności fizycznej, obniżenie możliwości koncentracji i sprawności umysłowej, niesprawność pamięci i zły nastrój, zmniejszenie odporności na przeziębienia i infekcje lub zaburzenia rytmu pracy serca. Charakterystycznym objawem niedoboru żelaza jest, łaknienie spaczone, czyli apetyt na produkty nie zaliczane do pokarmów, jak krochmal, lód, tynk i inne.

  Ostatnim stadium niedoboru żelaza jest anemia, podczas której skutki niedoboru żelaza przyjmują stan ostry. Niedokrwistość spotyka się bardzo często gdyż nawet, pozornie zdrowa i urozmaicona dieta może dostarczać zbyt mało żelaza. Szczególnie na niedobory żelaza narażone są dzieci, dziewczęta (odchudzające się) i kobiety z powodu utraty krwi w cyklach miesiączkowych, kobiety w ciąży, kobiety po menopauzie, sportowcy uprawiający sporty wytrzymałościowe a zwłaszcza osoby starsze, uprawiające takie sporty. Ponieważ żelazo jest niezbędne do rozwoju i funkcjonowania mózgu w wypadku jego braku w okresie płodowym i niemowlęcym następuje niedorozwój umysłowy i niedorozwój fizyczny z zaburzeniem koordynacji wzroku i rąk. Stosuje się wtedy dodatkowe podawanie preparatów żelaza. Bardzo trudno znaleźć na rynku dobry suplement żelaza. W celu szybkiego uzyskania efektu fizjologicznego wiele osób (szczególnie kobiet) stosuje preparaty żelazowe o zawartościach 50 mg i więcej. Tak duże dawki mogą wywoływać zaburzenia trawienne (biegunki lub nudności). Wówczas skutek jest odwrotny. Najlepsze preparaty żelazowe są w formie tabletek do ssania lub do połykania w formie chelatów. Jednak nie ma nic lepiej przyswajalnego od żelaza hemowego; wątróbka, tatar itp... smacznego!

  Bez żelaza nie przeżyje żadna komórka. Zaburzenia metabolizmu żelaza są trudne w rozpoznaniu i identyfikacji przyczyn. Przemiana żelaza jest bardzo skomplikowana, zależna od wielu czynników. O tym w następnych częściach...


  (zdjęcie własne autora blogu)

  Sławomir Puczkowski

Blog dr. Puczkowskiego