• Niechaj pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. cz. 1.

  02/11/2020

  Poprawa odporności populacyjnej zwiększy nasze bezpieczeństwo.

  Nie rozumiem dlaczego w czasach pandemii nie ma żadnych programów budowania społecznej odporności! Na C-19 nie ma lekarstwa, nie ma szczepionki, są restrykcje, które można nazwać działaniami prewencyjnymi. Skuteczność restrykcji jest warunkowa i obarczona ogromnymi kosztami społecznymi i ekonomicznymi. Nie rozumiem dlaczego nikt nie podjął tematu poprawy odporności populacyjnej! W tej dziedzinie można liczyć tylko na zyski! NZOZ Biomol-Med proponuje jedyną dostępną na rynku medycznym metodę poprawy dobrostanu zdrowotnego poprzez zalecanie indywidualnej diety wspartej 7 miesięczny program suplementacji witaminami, minerałami, antyoksydantami, nienasyconymi kwasami tłuszczonymi. O naszym sposobie widzenia zdrowia człowieka, ukształtowanym przez 20 lat pracy i wykonaniu około 400 tys. badań, chciałem opowiedzieć na wykładzinie inauguracyjnym Forum Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej. Forum było planowane na 23 października: http://bioexpo.net.pl/speakers/dr-n-med-slawomir-p...

  Z powodu zaostrzenia reżimów pandemii Forum zostało odwołane. Może poprzez FB mój przekaz dotrze do ludzi, którzy chcą podjąć rozsądne działania prozdrowotne.
  Prezentuję Państwu w kilku częściach tekst przygotowanego wykładu.
  "Niechaj pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem.
  1. Wpływ zmian środowiskowych i postępu technologicznego na kształtowanie łańcuchów troficznych.
  Skąd jesteśmy?
  Nasza planeta powstała około 4,7 mld lat temu, natomiast życie istnieje na niej najprawdopodobniej od ok. 3,8 mld lat. Powstanie życia na Ziemi tłumaczy kilka hipotez.
  Najbardziej prawdopodobna zakłada, że życie na naszej planecie powstało samorzutnie. Powstawanie życia było procesem długotrwałym, złożonym, zachodzącym wielokierunkowo i wielokrotnie. W wyniku zmian środowiskowych, możliwa była ewolucja chemiczna, a następnie biochemiczna, prowadząca do powstania prakomórek: koacerwatów i minisfer. Prakomórki nie zawierały informacji genetycznej, więc nie były żywymi organizmami. Przemiany chemiczne zachodzące na Ziemi doprowadziły do powstania cząsteczek nukleodtydów i nici RNA, które mają właściwości autokatalityczne, czyli są same dla siebie katalizatorami w procesie powielania. Prawdopodobnie do takiego łańcucha RNA, zawierającego „swój” program dołączyły cząsteczki białek, tworząc żywe komórki. DNA jako nośnik informacji genetycznej powstał znacznie później.
  Przez setki milionów lat kształtowała się na Ziemi różnorodność biologiczna, która była głównym czynnikiem kształtującym przemiany cząsteczek RNA i DNA, i na odwrót, ulegająca ciągłym zmianom informacja zawarta w DNA i RNA kreowała rożne formy życia. Zdolność do zmian informacji zawartej w RNA i DNA jest podstawowym warunkiem ewolucji biologicznej.
  Podsumowanie: środowisko stworzyło i kształtowało życie na Ziemi. Wszystkie procesy zachodzące na Ziemi były i są oparte o prawa, które w naszych czasach opisują nauki podstawowe, nazwane przez nas matematyką, fizyką, chemią, itd. Kto jest twórcą tych praw?
  Gdzie żyjemy?
  Po 3,5 miliardach lat ewolucji pojawił się na Ziemi „Człowiek rozumny” (Homo sapiens). Od tego czasu nieustannie grabi i zanieczyszcza Świat. W ciągu wielu tysiąc-leci doprowadził do wyginięcia swoich pobratymców, między innymi człowieka zręcznego (Homo habilis), człowieka wyprostowanego (Homo erectus); człowieka neandertalskiego i zdominował Ziemię. Od tysięcy lat czyni sobie Ziemie poddaną. Stał się największym problemem Matki Natury. Człowiek rozumny rozwija swoją cywilizacje poprzez rewolucje, w których głównym celem jest zysk, determinowany bezgraniczna zachłannością. Rewolucje agrarna, przemysłowa i społeczna ukształtowały naszą teraźniejszość.
  Dziś mamy szybki wzrost populacji, postępującą urbanizacją, rosnąca konsumpcje i galopującą degradację naturalnego środowiska. Na Świecie od 1990 roku ilość terenów miejskich uległa podwojeniu. Co roku do mórz i oceanów trafia 400 milionów ton odpadów przemysłowych, łącznie z odpadami plastikowymi. Strefa martwych wód w Bałtyku obejmuje powierzchnię około 50 tys. km² (co jest równe 1/6 terenu Polski). Wielka Pacyficzna Plama Śmieci utworzona przez prądy oceaniczne ma powierzchnię aż 1 miliona 600 tysięcy km² i zbudowana jest w 99,9% z tworzyw sztucznych (to jest powierzchnia 5 razy większa od Polski).
  Od początki XX wieku średnia zasobność gatunków macierzystych w poszczególnych regionach świata spadła o 20%. To tempo wymierania gatunków jest kilkaset razy szybsze od średniej z ostatnich 10 milionów lat. Tylko przez ostatnie pięćdziesiąt lat cywilizacja człowieka rozumnego doprowadziła do zmniejszenia o 60% populację dzikich zwierząt na Ziemi. Szczególnie nieniepokojące jest tempo ginięcia kolejnych gatunków. Obecnie jest zagrożonych wyginięciem około miliona gatunków zwierząt i roślin. Degradacja lądów dotknęła 23% powierzchni naszej planety, co zwiększyło ryzyko utraty zwierząt zapylających, m. in. pszczół.
  Wzrost populacji wymusza zwiększoną produkcję rolną. Ponad jedna trzecia lądów i blisko trzy czwarte świeżej wody są obecnie dedykowane uprawom i zwierzętom hodowlanym. W ten sposób nieodwracalnie niszczymy bioróżnorodność gatunkową.
  Nie znamy wszystkich praw Natury, a mimo to systematycznie degradujemy własne środowisko. Nie wiemy jakie będą tego konsekwencje dla nas i dla przyszłych pokoleń. Możemy tyko spekulować.
  Środowisko to powietrze, ziemia, i woda.
  Powietrze
  W powietrzu, którym oddychamy są pyły zawierające cząsteczki tak małe, że omijają nasze systemy obronne i bezpośrednio przenikają do naszego organizmu. W pyłach może być wszystko, czyli toksyczne związki organiczne i nieorganiczne, w tym związki metali toksycznych. Zimą w powietrzu są dymy zawierające wysoce karcynogenne związki, powstające w procesach spalania węgla, drewna i bardzo często śmieci. Wg prognoz epidemiologów, co czwarty Europejczyk w swoim życiu będzie chory na raka. Może to być skutkiem mi. n. wyżej wspominanych zanieczyszczeń.
  Ziemia
  Ziemia stanowi zalążek naszego łańcucha żywieniowego. Aby wszystkich wyżywić, nieustannie pozyskujemy nowe tereny do tworzenia monokultur rolnych. Dziś w produkcji rolnej mamy dominację monokulturowych upraw pszenicy, ryżu, kukurydzy, soi, i chowu kurczaka, wieprzowiny i wołowiny. Zmieniając na masową skalę ekosystemy, zmieniamy naturalne łańcuchy troficzne. Monokultury rolne i chemizacja rolnictwa prowadziła do braku w glebach przyjaznych mikroorganizmów, szczególnie bakterii, które regulują obieg organicznego węgla i innych składników odżywczych (min. azotu).
  W glebach osadzają się toksyczne związki emitowane przez elektrownie i elektrociepłownie spalające węgiel, szczególnie sole metali toksycznych, rtęci, ołowiu, kadmu.
  Gleby ulegają powszechnemu zakwaszeniu, co spowoduje zmianę proporcji pomiędzy krzemem a glinem. W efekcie dochodzi to zaburzenia funkcjonowania ryzosfery, przestrzeni obejmującej powierzchnię korzenia rośliny i otaczającej go gleby. W takich warunkach rośliny przejmują coraz więcej toksyn które wchodzą w łańcuch troficzny.
  Woda
  Coraz większe regiony Świata borykają się z problemem dostępu do czystej wody. We wszystkich ekosystemach dochodzi do zmian chemicznych i strukturalnych. Obserwujemy przyspieszające, nieodraczalne zmiany klimatyczne. W naszej szerokości geograficznej pojawiły się obce inwazyjne gatunki roślin i zwierząt. Są one poważnym zagrożeniem naszych ekosystemów. Wywierają ogromny wpływ na biocenozy słodkowodne, redukując bioróżnorodność, co w przyszłości doprowadzi do unicestwienia rodzimej roślinności i fauny. Na tereny Europy introdukcja gatunków jest już dziś procesem stałym.
  Podsumowanie: Grabimy zasoby Ziemi w coraz większym tempie. Powinniśmy zmienić nazwę Homo sapiens na Homo avarum (człowiek chciwy).
  Koniec części pierwszej

  autor zdjęcia Mariusz Bedyniak

  Sławomir Puczkowski

Blog dr. Puczkowskiego